Internationell strategi

Två kvinnor. Foto: Nicho Södling- Stockholm Visitors Board

Stockholms stads internationella arbete ska skapa förutsättningar för att Stockholm ska ha en fortsatt hög och långsiktigt hållbar tillväxt och sysselsättning. Enligt stadens internationella strategi ska det internationella arbetet inriktas på tre områden.

Positionering

  • Stockholms stads nämnder och bolag ska bidra till att positionera Stockholm som Norra Europas ledande och hållbara tillväxtregion med ett kunskapsbaserat och innovativt näringsliv i världsklass och med en god och trygg livsmiljö med stora möjligheter för alla människor.
  • All Stockholms stads internationella kommunikation och marknadsföring utgår från varumärket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.
  • Näringsliv, akademi och offentlig sektor samarbetar aktivt för att skapa tillväxt.

Verksamhetsutveckling

  • Stockholms stads nämnder och bolag ska inhämta kunskap från och lära av de bästa städerna och regionerna inom respektive verksamhetsområde för att utveckla stadens verksamheter när det gäller såväl kvalitet som effektivitet.
  • I valet av samarbetspartner och medlemskap i internationella organisationer och nätverk ska sakfrågan och nyttan för verksamheten styra, inte den geografiska marknaden.
  • När Stockholms stads nämnder eller bolag deltar i eller driver EU-projekt ska det finns en tydlig koppling till den planerade verksamhetsutvecklingen.

Bevakning och påverkan

  • Stockholms stads nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för aktiv bevakning och påverkan av sina respektive EU-policyområden.
  • Stockholms stad är aktiv och driver stadens intressen i de organisationer och nätverk som staden utifrån prioriteringarna i detta tjänsteutlåtande väljer att engagera sig i.

Den Internationella strategin togs av kommunfullmäktige 2008.

Senast uppdaterad 21 november 2013