Stockholm i världen

Kajak på riddarfjärden

Stockholm är idag en av de snabbast växande städerna i Europa. Internationella studier berättar om stadens gynnsamma klimat för företagande och innovationer och invånarnas höga livskvalitet.

Infrastruktur och telekommunikation är väl utbyggt och arbetskraften är en av de mest välutbildade i Europa. IKT, life science, medicin- och miljöteknik och finansiella tjänster är profilområden i världsklass. Stadens miljömedvetenhet och goda livsmiljö bidrar till att Stockholm hamnar högt i internationella rankningar.

Fjärde plats i Cities of Opportunity 2011

I PwC:s rapport ”Cities of Opportunity” från 2011 hamnar Stockholm på fjärde plats efter storstäder som New York, Toronto och San Francisco. Totalt rankas 26 städer utifrån tio olika faktorer som är avgörande för en stads attraktivitet och tillväxtpotential.

Stockholm rankas högst inom innovation och intellektuellt kapital, hälsa, säkerhet och trygghet samt livskvalitet.

PwC:s rapport ”Cities of Opportunity”

Miljöhuvudstad 2010

Stockholm har ett världsrykte för stadens miljömedvetenhet och goda livsmiljö och blev år 2010 Europas första miljöhuvudstad. Utmärkelsen delas ut av Europeiska kommissionen till den stad som under året kan vara ett föredöme i miljöfrågor, visa vägen mot ett miljövänligt stadsliv och dela med sig av goda exempel för bättre miljö i Europas städer.

Motiveringen var bland annat Stockholms aktiva arbete med att integrera miljöaspekter i allt från budget till övervakning. En viktig del var också stadens klimatarbete. Stockholm har minskat koldioxidutsläppen med 25 procent per invånare sedan 1990 och har fastställt målet att vara fossilbränslefritt 2050.

Europas första miljöhuvudstad 

Europeiska kommissionens sida om Green Capital (på engelska)

Intelligent Community of the Year 2009

Stockholms stad tilldelades 2009 den prestigefyllda utmärkelsen Intelligent community of the year av tankesmedjan Intelligent Community Forum, ICF.

ICF uppmärksammar städer som är duktiga på arbeta för en hållbar utveckling och som underlättar för medborgare och företagare att verka i staden. Stockholm blev Intelligent community of the year 2009 för att ha omdefinierat möjligheterna att leva och verka i en modern stad. Stockholm visar också hur teknik kan spela en roll för att stärka stadens ekonomiska och sociala utveckling.

Intelligent Community Forum, ICF

Stockholm i internationella rankningar

  • fDi Intelligence rankar i rapporten European Cities and Regions of the Future Stockholms län som första plats i Top 25 regions Overall
  • I samma rapport (European Cities and Regions of the Future) rankar fDi Intelligence Stockholms stad på 10 plats i Top 25 European Cities Overall
  • European Cities Monitor 2011 (ECM) rankning av europeiska städer från ett företags- och etableringsperspektiv sätter Stockholm på 13:e plats.
  • LaSalle Investment Managements European Regional Growth Index (E-REGI) 2010 rankar Stockholm på 5:e plats.
  • I Winning in Growth Cities 2011/2012 hamnar Stockholm på 16:a plats i Top 25 Cities for Global Property Investment.
  • Eurostat: Bruttoregionprodukt per capita 2011 Stockholms län har den 8:e högsta BRP per capita av 271 regioner i Europa (år 2008). Stockholm har 67 procent högre BRP per capita i förhållande till genomsnittet i EU27.
  • Cushman & Wakefiled: European Cities Monitor 2011 Stockholm rankas som den 13:e främsta affärsstaden i Europa och främst i Skandinavien av 36 utvalda städer. Stockholms styrkor är miljö och livskvalitet, men också tillgång till kompetent arbetskraft, telekommunikationer, språkkunskaper samt kollektivtrafik.
  • The Anholt-Gfk Roper: City brands index 2010 Stockholm rankas på plats 16 av 50 städer vad gäller styrkan i Stockholm som varumärke. I studien har 20 000 medborgare fått betygsätta områdena närvaro, plats, människor, förutsättningar, puls samt potential.
  • Mercer: Quality of living 2011 Stockholm rankas som den 20:e främsta staden av 221 städer i världen gällande livskvalitet.
  • ECM /Tillväxtverket och SCB Kommersiella övernattningar Stockholms län rankas som den 10:e största besöksdestinationen i Europa, med över 10 miljoner kommersiella övernattningar per år. Bland de 44 städer i Europa som ingår i ”The Premier League” hade Stockholm den sjätte starkaste tillväxten i antal gästnätter under perioden 2004-2008.

Källa: Fakta om företagandet 2012 - Stockholm Business Region

Senast uppdaterad 12 oktober 2016