Statistik om företagandet

24 000 nya företag i Stockholms län under 2011

Mer än vart tredje företag i landet startas i Stockholms län. År 2011 blev ett rekordår med över 24 000 nyregistrerade företag i Stockholms län varav 14 000 i Stockholms stad. Samtidigt fortsatte antalet företagskonkurser att minska med 8 procent under 2011 till 2 300.

Stockholm har Sveriges mest diversifierade näringsliv. Tjänstesektorn dominerar i Stockholm och vart fjärde företag i länet tillhör branschen företagskonsulter. Vart tionde företag är verksamt inom tillverkning. Flest anställda finns inom handel, följt av företagskonsulter och tillverkning.I Stockholms län finns en fjärdedel av Sveriges 978 000 företag.

Största företagen i Stockholm efter antal anställda 2010

 • Ericsson 9 980 anställda
 • Södersjukhuset 5 020 anställda
 • Swedbank 3 590 anställda
 • SEB 3 550 anställda
 • Handelsbanken 2 990 anställda
 • Posten 2 950 anställda
 • Nordea 2 880 anställda
 • ISS 2 600 anställda
 • IBM 2 280 anställda
 • Attendo Care 2 150 anställda
 • MTR Stockholm 2 070 anställda
 • Academic Work 2 020 anställda
 • Busslink 2 000 anställda
 • Teliasonera 1 780 anställda
 • Folksam 1 760 anställda

Offentliga arbetsgivare

 • Stockholms stad 38 000 anställda
 • Stockholms läns landsting 43 000 anställda

Källa: Statistisk årsbok för Stockholm 2012

"Fakta om företagandet 2012" Stockholm business region

Senast uppdaterad 12 oktober 2016