Tvärvetenskap

Stockholmsregionen ska främja tvärvetenskapliga idé- och kunskapsutbyten. Utbyten av idéer och kunskap mellan universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer gör det möjligt att förnya forskningen och det kunskapsintensiva näringslivet.

Nyckeln till framgång för företag som växt organiskt under lång tid är att de utmanar konventionellt tänkande och på så sätt lyckas med återkommande innovationer. Innovationerna har ofta legat i gränssnittet mellan olika etablerade segment och kompetensområden, och framgången kommer ofta från samarbete mellan olika discipliner, tankesätt och aktörer.

Allt fler nya tjänstekoncept och tjänsteidéer föds i Stockholmsregionen. En viktig bas för näringslivets förnyelse är regionens kreativa miljöer med de många kvalificerade tjänste- och serviceföretagen och kompetensen från regionens universitet och högskolor.

Senast uppdaterad 21 november 2013