Kapitalförsörjning

Kapitalförsörjningen till investeringar i tidiga skeden är inte tillräcklig och behöver få bättre förutsättningar. De innovativa små företag som skapats från universitet, högskolor och inkubatorer kan därför inte växa och nå sin fulla potential.

Behoven är olika i olika branscher när det gäller omfattning, tidshorisonter, uthållighet och risk. Vi behöver dessutom andra finansieringsmodeller än riskkapital, till exempel lån och investeringar från privata investerare, familj och vänner samt villkorade lån och startbidrag.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016