Innovationsupphandling

Översikt över Kista.

Stockholmsregionen ska fortsätta öka användandet av upphandling som ett strategiskt verktyg för innovation. Det främjar förutsättningarna för strukturomvandling i näringslivet och bidrar samtidigt till förnyelse, kvalitet i bred bemärkelse och effektivitet i den offentliga sektorn.

Det ger också Stockholmsregionens många små företag större möjligheter att växa, och exempelvis miljonprogramsområdena möjlighet att förnyas på ett kostnadseffektivt och innovativt sätt.

En fortsatt ökad användning av innovation i upphandling som ett strategiskt verktyg skulle ge stora effekter. Hinder för detta är det nuvarande regelverket och missuppfattningar om de möjligheter som faktiskt finns. Överlag behöver nya grepp och tankesätt inom upphandlingsområdet prioriteras, till exempel förkommersiell upphandling och innovationspriser.

Senast uppdaterad 21 november 2013