Globalt attraktiv

Människor på väg. I bakgrunden en skylt med texten Welcome to Stockholm. The Capital of Scandinavia.

I resten av världen känner man inte till de goda förutsättningar som finns i Stockholmsregionen när det gäller exempelvis boendemiljöer, möjligheter till företagsetableringar och forskningssatsningar.

Att Stockholm ska uppfattas som en attraktiv region ute i världen är viktigt i flera hänseenden. Det underlättar rekryteringen av kvalificerad arbetskraft – och får kompetensen att stanna kvar i regionen – och möjliggör investeringar i företag och forskning.

För att stärka regionens profilering internationellt finns varumärket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.

Senast uppdaterad 21 november 2013