Forsknings- och innovationsstruktur

En del av ett förstoringsglas.

Universiteten i Stockholmsregionen har stark och omfattande grundforskning, vilket är både bas och förutsättning för många innovationer.

Vi behöver dock öka satsningarna på forskningsanläggningar och på verksamheter som möjliggör tester, demonstrationer och verifieringar av koncept under så verkliga förhållanden som möjligt.

Ett exempel på en sådan verksamhet är Science for Life Laboratory (SciLifeLab). SciLifeLab har stark potential att utvecklas till en forskningsmiljö i yttersta världsklass och bli en motor för innovationer och industriella tillämpningar.

För att Stockholmsregionen ska fortsätta vara framgångsrik inom livsvetenskaperna behövs testanläggningar för produkter sprungna ur samverkan mellan företag, forskning och klinisk verksamhet. I sådana testanläggningar möjliggörs att sjukvårdens processer öppnas mot omvärlden för att utveckla innovationer och affärer baserade på verkliga behov. Det är till nytta för både samhället och det regionala och nationella innovationsdrivna företagandet. Även användningen av annan slags forsknings- och innovationsinfrastruktur, som den stora mängden offentliga data, kan nyttjas bättre och därmed bidra till ökad innovation.

Dessutom behöver företagen i regionens miljöteknikkluster fler möjligheter att visa upp och verifiera sin teknik. Utan det kommer Stockholmsregionen inte nå sin internationella potential inom hållbar urban utveckling som grundlagts med etableringen av Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden. Det framgångsrika IKT-klustret i Kista visar på erfarenheter som kan tjäna som  exempel för den fortsatta utvecklingen.

Senast uppdaterad 21 november 2013