Hamnstad

Frihamnen

Stockholm har en lång tradition som sjöfartsstad och hamnverksamheten har även i framtiden strategisk betydelse för staden och regionen.

Det är viktigt att staden har infrastruktur för båttrafiken inte minst eftersom sjöfarten i flera avseenden är mer miljöeffektiv än transporter på väg.

I Värtan-Frihamnen-Loudden arbetar staden med att hitta lösningar för både hamnverksamhet och utveckling av bebyggelse när vatten. Inriktningen är att Värtan Frihamnen blir en renodlad färje- och kryssningshamn och en ny port till Stockholm. Då kan mark frigöras för ny bebyggelse.

Containerhanteringen flyttas till Norvik i Nynäshamn och oljehanteringen läggs ned på Loudden när berörda intressenter lagt fast en alternativ placering.

Källa: Översiksplan för Stockholm - Promenadstaden

Senast uppdaterad 21 november 2013