Stockholms näringsliv

Stockholm har ett högt nyföretagande, en stor branschbredd och här finns de flesta av landets huvudkontor. Vart tredje utlandsägt företag finns i länet.

I jämförelse med övriga Sverige har näringslivet i Stockholms län en mindre andel anställda inom tillverknings- och byggindustri. Näringslivet i Stockholm är istället mer inriktat mot kunskapsintensiva tjänster, med en större andel anställda i finanssektorn, inom utbildning och forskning, i konsultbranschen och i olika företagstjänster. Även detaljhandeln och hotell- och restaurangnäringarna är något större i huvudstadsregionen än i riket.

/PageFiles/284072/Sysselsatta_branscher.png

Källa: Framtidsutredningen del 2, "Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?" 

Senast uppdaterad 21 november 2013