Kunskapsintensiva och tjänstenära företag

/PageFiles/284075/SBR_man.png

Näringslivet i Stockholm är specialiserat inom ett antal profilbranscher såsom life science, informations- och kommunikationsteknik (IKT), miljöteknik, design och upplevelser.

Stockholms profilbranscher svarar tillsammans för mer än en fjärdedel av de sysselsatta inom det privata näringslivet i Stockholms län. Dessa branscher anses ha en stark långsiktig tillväxtpotential och deras betydelse för regionen väntas öka.

En gemensam nämnare för flera av dessa branscher är den starka kopplingen till forskning och utveckling och därigenom till branschens fortsatta utveckling. En ytterligare gemensam nämnare är det stora beroendet av högutbildad, specialiserad arbetskraft.

Näringsliv med många olika branscher

Ett kunskapsintensivt och specialiserat näringsliv förutsätter samtidigt en stark diversifiering och Stockholms näringsliv är det mest diversifierade i riket. I Stockholmsregionen fanns 2007 över 700 olika branscher. Genomsnittet för rikets arbetsmarknadsregioner var ca 380 branscher per region.

Tjänstenäringarna står för huvuddelen av sysselsättningen i regionen (ca 70 procent) och deras andel av näringslivet är betydligt större i Stockholm jämfört med riket i stort. Det visar att en hög förekomst av kunskapsintensiva verksamheter skapar efterfrågan på kringtjänster. Det gäller både kunskapsintensiva företagstjänster (t.ex. konsulter och jurister) och mindre kvalificerade tjänster, såsom restauranger, frisörer och kemtvättar som alla bidrar till ett växande näringsliv.

De stora företagen är viktiga

Den övervägande majoriteten av företagen i Stockholms näringsliv är små och medelstora. Men samtidigt är de stora företagens betydelse för regionen avgörande både när det gäller omsättning och antal anställda. I slutet av 2010 fanns närmare 240 000 företag i Stockholms län med tillsammans 741 000 anställda.

Starka profilområden

IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) I Stockholm finns ett av världens största kluster inom informations- och kommunikationsteknik, IKT. Genom Kista Science City har Stockholmsregionen blivit ett internationellt centrum för trådlös teknologi, bredband samt mobila applikationer och tjänster.

Automation Stockholmsregionen, och Västerås i synnerhet, har en lång historia inom industriell automation. Regionen har blivet ett centrum för industriell automationskompetens i både Sverige och Norden

Läkemedel och bioteknik Stockholmsregionen rankas som ett av Europas största kluster inom läkemedel och bioteknik. Här finns världsledande akademisk forskning, framstående universitetssjukhus och en stor närvaro av läkemedelsindustri.

Miljöteknik År 2010 fick Stockholm utmärkelsen som Europas första miljöhuvudstad av EU-kommissionen. Stockholm är internationellt känt för sina framsynta investeringar och sin höga kompetens inom uthållig stadsutveckling samt stor närvaro av framstående miljöteknikindustri.

Kreativa näringar Stockholm är känt för både sin innovationskraft och att vara en av de mest trendiga och designmedvetna städerna i världen. Regionen är en stor mötes- och marknadsplats för mode- och designindustrierna. Här utvecklas såväl mode som dataspel för världsmarknaden.

Besöksnäring Besöksnäringen är en av världens starkaste tillväxtbranscher. Stockholm tillhör en av Europas mest besökta städer och tillväxten i antalet gästnätter är bland de starkaste i Europa. Stockholms hotellkapacitet har också stärkts och attraktioner och besöksmål utvecklas ständigt i regionen.

Finansiella tjänster Stockholm är Skandinaviens ekonomiska centrum. Här finns Skandinaviens största aktiebörs och huvudkontoren till de flesta av nordens största banker, liksom många multinationella finansinstituts regionala huvudkontor.

Regionala huvudkontor Stockholm är en naturlig plats för svenska företags huvudkontor och internationella aktörers regionala huvudkontor. Det visas genom att de flesta större internationella företag väljer Stockholm som plats för deras regionala huvudkontor i Skandinavien.

Källor: Framtidsutredningen, del 2 "Hur påverkar globasliseringen tockholm och hur utmanar det staden?"

Stockholms Business Region: Fakta om företagandet 2012

Senast uppdaterad 12 oktober 2016