Branscher i Stockholmsregionen

/PageFiles/272875/Bransch21.png

Företagande i världsklass

Stockholm ett självklart centrum i den växande Stockholm-Mälarregionen år 2030. Regionen har stark internationell konkurrenskraft och ses som den främsta tillväxtregionen i Europa.

Här finns ett dynamiskt och innovativt näringsliv som framgångsrikt konkurrerar på den globala marknaden. Näringslivet präglas av kunskapsbaserade verksamheter, innovationskraft och av samverkan med utbildning och forskning.

I Stockholm-Mälarregionen verkar internationella högteknologiska företag sida vid sida med små avknoppare inom tjänstesektorn. Den kreativa sektorn utvecklas framgångsrikt och kultur, idrott och nöjen skapar arbeten, exportmöjligheter och tillväxt.

Det livliga företagandet är ett resultat av effektiv näringslivsservice och ett tydligt regel- och skattesystem som gör det lätt att driva företag. Stockholms låga kommunalskatt stimulerar ytterligare, precis som de goda väg- och järnvägsnäten, utbyggda flygplatser och hamnar.

Här finns också världens kanske främsta it-infrastruktur och ett tillförlitligt system för energiförsörjning. Stockholm är norra Europas finansiella centrum, vilket underlättar kapitalförsörjningen för många företag.

Centrum i en stark och växande region

Effektiva transporter gör Stockholm till mittpunkten som knyter samman hela Mälarregionen. Här finns alla förutsättningar för näringslivet. Många företag, inte minst internationella, väljer att placera huvudkontor och sina forsknings- och utvecklingsverksamheter här. Det gäller särskilt företag som verkar inom it, life science, miljöteknik, finans och andra kunskapsintensiva branscher.

Satsningen på utbildning, från de första skolåren till forskning på hög akademisk nivå, har försett regionen med en yrkesskicklig arbetskraft som få andra kan matcha. Det är en av förklaringarna till att så många företag väljer att etablera sig här. Marknaden för företagsnära tjänster växer också kraftigt. Efterfrågan på jurister, revisorer och ekonomer, restauranger, hotell, caféer och affärer är stor.

Överlag har Stockholm-Mälarregionen en bra jordmån för att utveckla och kommersialisera innovationer. Här finns utbildnings- och forskningssystemen, ett dynamiskt näringsliv och riskvilligt kapital. Här utvecklas idéer till nya produkter och tjänster. Ur den starka innovativa miljön växer nya företag fram, samtidigt som de som redan finns här stärker sin konkurrenskraft.

Källa: Vision 2030 Framtidsguiden

Senast uppdaterad 21 november 2013