Innovativ stad

/PageFiles/303763/studenter.jpg

Innovationsstrategi för Stockholmsregionen

Några personer sitter runt ett bord och har en workshop

Utbildning och forskning

Hitta snabbt