Trafiken

Stockholms största miljöproblem är trafiken. Trafiken orsakar både buller och luftföroreningar. Stockholms stad arbetar för att minska skadorna på hälsa och miljö orsakat av trafik.

SLB-analys mäter luften i staden och gör beräkningar av luftföroreningshalter, som presenteras på kartor, se länk till SLB-analys nedan. 

Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom miljöförvaltningen med uppdrag att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen i Stockholm.

Senast uppdaterad 9 mars 2016