Luft och buller

Luften vi andas i Stockholm är inte så ren som vi skulle vilja. Som det ser ut idag klarar vi varken EU:s gränsvärden eller svenska miljökvalitetsnormer när det gäller luftkvalitet. Det beror främst på utsläpp från vägtrafiken.

Kvävedioxid och partiklar

I närheten av infartsleder och längs en del innerstadsgator kan det vara höga halter av bland annat kvävedioxid och partiklar vi andas in. Utsläppen kan ge ökade besvär hos personer med astma och andra luftvägssjukdomar. Trafikavgaser kan också påverka hjärt- och kärlsystemet samt ha betydelse för uppkomst av lungcancer.

Kolla luftkvaliteten just nu

Luftens kvalitet kan växla avsevärt under ett och samma dygn. Detta beror på trafikförhållanden och vädret. Enheten SLB·analys på Miljöförvaltningen mäter kvaliteten på stockholmsluften, dygnet runt.

Vad gör vi åt problemet?

  • Miljöbilar
  • Gröna tak
  • Dubbdäcksförbud
  • Bygga Förbifart
  • Skapa förutsättningar för att cykla och gå
  • Elbilar

Senast uppdaterad 21 november 2013