Upprustning av miljonprogrammen

En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i det så kallade miljonprogrammet, som byggdes under några intensiva år på 60- och 70-talet. Fastigheterna i miljonprogramsområdena har genom åren blivit slitna och behöver rustas upp.

De kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Svenska bostäder och Stockholmshem arbetar gemensamt för att rusta upp och samtidigt minska den totala miljöpåverkan från fastigheterna.

I många europeiska städer river man nu sina motsvarigheter till miljonprogrammen. I Stockholm gör vi tvärt om och renoverar istället. År 2020 ska områden som Kista, Rinkeby, Spånga, Tensta, Farsta och Skärholmen vara tryggare, trivsammare och inte minst grönare: energisnålare och miljövänligare.

I upprustningsarbetet i fastigheterna görs satsningar som ska minska påverkan på miljön. Kranar och duschar får nya munstycken som ska minska vattenåtgången.

För att minska mängden avfall som läggs på soptippen ska det bli lättare för hyresgästerna att sopsortera. Bland annat installeras matavfallskvarnar i flera fastigheter, som omvandlar rester till biogas. Målet är att 99 procent av allt avfall ska återvinnas.

Framförallt ska fastigheterna energieffektiviseras. Till exempel installeras klimatsmarta bergvärme- och pellets-värmeanläggningar i flera fastigheter. På andra ställen tilläggsisolerar och installerar avloppsvärmeväxlare och ventilationsåtervinning.

Åtgärderna beräknas minska energiåtgången för till exempel värme och varmvatten med över 30 procent till 2013, mätt i kWh per kvadratmeter, från 2009 års nivå.

Det något ökade elbehov som effektiviseringarna kommer att föra med sig ska täckas med el från förnyelsebara energikällor, som vattenkraft, vindkraft, biobränsle och solenergi.

Dessutom  är det en målsättning att fem procent av den värme som används i de upprustade områdena ska komma från egen produktion. I flera områden, till exempel i Rinkeby, Kista och Akalla, installeras solfångare och solceller, som omvandlar solens strålar till värme och el.  

Senast uppdaterad 27 oktober 2016