Hållbara kartan

Hållbara kartan

Öppna kartan och ta en promenad bland lösningarna. Det tar ca 20 sekunder innan kartan har laddat. Gå till Hållbara kartan här

Stockholms byggnader och miljöer är fulla av innovativa lösningar som inte alltid syns från utsidan. Det kan vara allt från smarta system för ventilation eller belysning, till cykelparkeringar och stadsodling och som på olika sätt bidrar till hållbar stadsutveckling.

Här finns en stor kompetens och erfarenhet som är viktig att tillvarata när Stockholm ska växa hållbart med 140 000 nya bostäder fram till 2030. Det pågår även ett omfattande arbete med att renovera stadens befintliga bestånd.

Bakgrund till kartan

För att fånga upp och samla denna kompetens har Stockholms stad tagit initiativ till Hållbara kartan, en webbaserad 3D karta över Stockholm. Här har fastighetsägare och byggherrar möjlighet att presentera hållbara byggnader och andra objekt och berätta hur dessa lösningar bidrar till en mer hållbar stad.

Med kartan vill staden synliggöra innovationer och dokumentera lösningar, produkter och tjänster som utvecklas och omsätts i praktiken. Genom kartan synliggörs aktörer som lyckats höja nivån utöver det vanliga och därmed bidrar till hållbar stadsutveckling. Staden vill också inspirera fler aktörer att utifrån sina förutsättningar bidra till att både nya och befintliga byggnader och miljöer utvecklas hållbart.

Med Hållbara kartan blir det enklare för medborgare, besökare, företag och organisationer att ta del av samlad kunskap om dagens mest spännande hållbara lösningar som bidrar till ett hållbart Stockholm.

Är din byggnad med på kartan?

Staden vill gärna visa upp fler spännande byggnader och objekt. Vi välkomnar vi nu alla Stockholms fastighetsägare och byggherrar att vara med.

För mer information, kontakta emilie.zetterstrom@stockholm.se
www.stockholm.se/hallbarakartan

Senast uppdaterad 28 september 2016