Energicentrum

Energicentrum är en servicefunktion för Stockholms stads förvaltningar och bolag, i frågor som rör energieffektivisering i byggnader och anläggningar. 

Målet är att minska stadens energianvändning med 50 procent till år 2050. Idag uppgår den köpta energin till 1,9 terrawattimmar i form av värme, kyla och el, vilket motsvarar ungefär lika många miljarder kronor. 

Mer information:

Miljöbarometern - Energianvändning och energiproduktion

Senast uppdaterad 27 februari 2017