Cykelprojekt

/PageFiles/748998/cykel_strombron2F8H8419.jpg

Fram till år 2018 investerar Stockholms stad drygt en miljard kronor på cykling för att göra det lättare att pendla med cykel och för att fler ska välja att ta cykeln, både längre sträckor och under större del av året. Målet är att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030.

För  att Stockholm ska vara en cykelvänlig och trafiksäker stad sker satsningen genom ett antal åtgärder på infrastruktur, i drift och på underhåll. För att nämna några så utvecklar vi cykelvägnätet och förbättrar framkomligheten på prioriterade cykelstråk.

År 2015 utökades cykelvägnätet med drygt sju kilometer cykelvägar, cykelbanor och cykelfält. Vi förbättrar också skyltningen för cyklister och bygger cykelparkeringar där du kan låsa fast din cykel. Under 2014 och 2015 blev det 5000 nya cykelställ och under 2016 blir det 2000 till.

Stockholms stads cykelplan antogs år 2013 och satsningen på cykling är en del i arbetet med att nå målen i framkomlighetsstrategin som tagits fram för Stockholm.

Senast uppdaterad 26 maj 2016