Stockholm stads cykelplan

Cyklister som står med sina cyklar på vägen, redo att cykla.

Det ingår i stadens framkomlighetsstrategi att göra det enklare för dig som cyklar så att cyklandet i Stockholm kan öka under alla tider på året. I cykelplanen berättar vi hur vi ska öka cykelpendlingen och hur det ska bli enklare och säkrare att cykla i Stockholm.

För att utveckla cykelvägnätet ytterligare har Stockholms stad tagit fram en ny cykelplan. Den omfattar en rad åtgärder för att anlägga fler cykelbanor och cykelfält, att bygga cykelpendlingsstråk för att underlätta cykelpendlingen, samt att öka servicen genom att bygga fler cykelparkeringar, ändra prioriteringen av trafiksignaler och förbättra drift och underhåll. Stadens cykelplan antogs av trafik- och renhållningsnämden i oktober 2012 och av kommunfullmäktige i februari 2013.

Cykelprojekt

Senast uppdaterad 26 maj 2016