Cykelstaden Stockholm

Cyklister

Cyklandet har ökat kraftigt i Stockholm de senaste åren. Ett ökat cyklande ställer höga krav på det strategiska cykelarbetet. Cykelsäkerhet, skapandet av nya cykelparkeringar och informationsarbete är några av de delar som ska redas ut tillsammans med båda interna och externa parter.

I Stockholm finns det omkring 80 mil cykelbanor och cykelfält. I takt med att Stockholm växer ska fler cykelstråk byggas och befintliga stråk förbättras. Vid nybyggnation ska det planeras för ett ökat cyklande och behovet av cykelparkeringar.

Stockholms stad har höjt ambitionen när det gäller cykling och målet är att konkurrera med städer som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykelsäkerhet.

18 februari 2013 antogs cykelplan Stockholm 2012 av kommunfullmäktige.
Stockholms stads cykelplan

Cykelprojekt

Staden kommer att satsa sammanlagt en miljard kronor fram till 2018 för att bygga ut infrastrukturen för cykling i Stockholm. Genom cykelmiljarden genomförs cykelplanen och cykeln som transportmedel prioriteras upp väsentligt. Cykelleder som binder ihop stadens olika delar och cykelstråken mellan kommunerna utgör ryggraden i denna satsning. Stockholm rustas för att möta en kraftig ökning av antalet cyklister de kommande åren.
Cykelprojekt

Senast uppdaterad 12 maj 2016