Information om Engelska skolan

Inom området ligger i dag Engelska Skolan. En förutsättning för att gå vidare med planeringen av området är att hitta en fungerande lösning för Engelska skolans verksamhet. Idag finns ännu inga förslag framtagna, men för närvarande utreds två alternativ:

- Verksamheten flyttar till andra lokaler som Engelska skolan kan godkänna
- En ny skolbyggnad byggs i samband med utvecklingen av området.

Ta del av presentationen nedan som hölls den 20 maj 2014 vid informationsmötet för Engelska skolan.

Senast uppdaterad 25 maj 2014

Karta med positionen för Västra Valhallavägen utmarkerad
Se Västra Valhallavägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 17" Lon E 18º 3' 16"
Se Västra Valhallavägen i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Stadsbyggnadskontoret har sedan 2012 arbetat med att ta fram ett program för området för att utreda och redovisa en helhet rörande utveckling och exploatering av markområdena norr om västra delen av Valhallavägen. Programförslaget var på samråd under perioden 13 maj - 29 augusti 2014.

Kontakt