Flyg över området i 3D-miljö

Projektförslaget som film

Stockholms stad har tagit fram en film i 3D miljö som visar förslaget för programområdet vid västra delen av Valhallavägen. Förslaget innehåller ca 700 lägenheter, idrottshallar och skola.

Filmen visar översiktligt området idag och förslag till ny bebyggelse. Tanken är att flygningar över och i området och vyer från vissa platser tillsammans med skissbilder över platsen ska bidra till att ge dig en bild av förslaget och hur området kan komma att förändras

Filmen är ca 3 minuter lång.

Senast uppdaterad 8 september 2014

Karta med positionen för Västra Valhallavägen utmarkerad
Se Västra Valhallavägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 17" Lon E 18º 3' 16"
Se Västra Valhallavägen i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Stadsbyggnadskontoret har sedan 2012 arbetat med att ta fram ett program för området för att utreda och redovisa en helhet rörande utveckling och exploatering av markområdena norr om västra delen av Valhallavägen. Programförslaget var på samråd under perioden 13 maj - 29 augusti 2014.

Kontakt