Samrådsmöte

Samrådsmöte ägde rum den 19 maj kl. 18.00-20.00 på i sal Q1 på KTH-området. Här fanns det möjlighet att för allmänheten att tal del av förslaget och att ställa frågor till projektets representanter.

Moderator Malin Klåvus inledde mötet, därefter redogjorde planhandläggare Julia Nedersjö för förslaget. Allmänheten fick möjlighet att ställa frågor dels i öppet forum, dels enskilt. Totalt var ca 180 personer som besökte samrådsmötet.

Här följer några av de frågeställningar/synpunkter som togs upp:
• Kollektivtrafik
• Önskemål om cykelbana på södra sidan om Valhallavägen
• Önskemål om trevligare utformning av trottoaren på södra sidan om Valhallavägen
• Hållbarhetsperspektiv saknas
• Önskemål om att bygga mer och högre
• Grönområden/parker i området
• Luftkvalitet på Valhallavägen
• Önskemål trädrader på båda sidor om Valhallavägen
• Möjlighet till spontanlek och idrott i området
• Behov av idrottshall i området

Samråd gällande program för område vid västra delen av Valhallavägen pågick till och med 29 augusti 2014. 

 

/PageFiles/797154/_G5Q2283.jpg 

 

/PageFiles/797154/_G5Q2324-633.jpg

 

/PageFiles/797154/_G5Q2272.jpg

Senast uppdaterad 3 februari 2015

Karta med positionen för Västra Valhallavägen utmarkerad
Se Västra Valhallavägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 17" Lon E 18º 3' 16"
Se Västra Valhallavägen i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Stadsbyggnadskontoret har sedan 2012 arbetat med att ta fram ett program för området för att utreda och redovisa en helhet rörande utveckling och exploatering av markområdena norr om västra delen av Valhallavägen. Programförslaget var på samråd under perioden 13 maj - 29 augusti 2014.

Kontakt