Dialog/samråd Västra Valhallavägen

Programsamråd för ny bebyggelse längs västra delen av Valhallavägen ägde rum 13 maj till 29 augusti 2014. Samrådsmöte hölls den 19 maj 2014.

 

Inkomna synpunkter sammanställs

De synpunkter som inkommit under samrådstiden kommer att bearbetas och sammanställas i en samrådsredogörelse, som i sin tur redovisas för stadsbyggnadsnämnden, som anger projektets fortsatta inriktning.

Senast uppdaterad 24 mars 2015

Karta med positionen för Västra Valhallavägen utmarkerad
Se Västra Valhallavägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 17" Lon E 18º 3' 16"
Se Västra Valhallavägen i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Stadsbyggnadskontoret har sedan 2012 arbetat med att ta fram ett program för området för att utreda och redovisa en helhet rörande utveckling och exploatering av markområdena norr om västra delen av Valhallavägen. Programförslaget var på samråd under perioden 13 maj - 29 augusti 2014.

Kontakt