Beslut och handlingar

Exploateringsnämndens beslut om projektet:

2010-02-11 Utredningsbeslut.

2011-11-24 Tidig markreservation till Areim AB för idrottshall vid Roslagstull/Valhallavägen på Östermalm.

2012-05-24 Tidig markreservation för bostäder vid Roslagstull / Valhallavägen på Östermalm till Stockholmsbyggmästarna.

2014-08-28 Svar på remiss av programförslag. Inriktningsbeslut

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut om projektet:

2012-08-16 Startpromemoria för program för västra Valhallavägen i stadsdelen Norra Djurgården.

Senast uppdaterad 12 september 2014

Karta med positionen för Västra Valhallavägen utmarkerad
Se Västra Valhallavägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 17" Lon E 18º 3' 16"
Se Västra Valhallavägen i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Stadsbyggnadskontoret har sedan 2012 arbetat med att ta fram ett program för området för att utreda och redovisa en helhet rörande utveckling och exploatering av markområdena norr om västra delen av Valhallavägen. Programförslaget var på samråd under perioden 13 maj - 29 augusti 2014.

Kontakt