3. Kajparterren vid Hornsbergs Strand

/PageFiles/304316/kajperterren_klar_webb.jpg

Kajparterren, med sin placering i Lindhagensgatans förlängning ut mot Ulvsundasjön, är det projekt som sluter cirkeln av strandpromenader runt Kungsholmen

Gestaltningen är öppen och enkel, med ett sammanhållande golv av platsgjuten betong. På ytan finns två nedsänkta gräsytor och en trädplanterad grusyta. Varje del kantas av långsträckta sitt- och liggbara granitmurar med en böljande siluett.

/PageFiles/304316/kajperterren_böljor_webb.jpg

Parken blev klar till sensommaren 2013.

Senast uppdaterad 27 augusti 2013

Karta med positionen för Västra Kungsholmen utmarkerad
Se Västra Kungsholmen på kartsidan
Lat N 59º 20' 10" Lon E 18º 0' 47"
Se Västra Kungsholmen i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  2005-2022

  Beskrivning

  Västra Kungsholmen är ett av stadens stadsutvecklingsområden som för närvarande byggs ut och innerstadens gräns flyttas ut från Fridhemsplan till Ulvsundasjön. Visionen är att utveckla en tät och stadsmässig bebyggelse med mycket god tillgång till parker, vattnet och strandpromenader. Visionen är också att uppmärksamma möjligheter att koppla samman stadsutvecklingsområdet med andra delar av Kungsholmen.

 • Planering

  Beskrivning

  Planering pågår enligt intentionerna i programmet för Nordvästra Kungsholmen som antogs av stadsbyggnadsnämnden 2002. För närvarande pågår flera detaljplaneprocesser inom området.

 • Genomförande

  2008-2022

 • Klart

  Beskrivning

  Det finns flera färdigställda parker i området, exempelvis Brovaktarparken och Kajperterren vid Hornsbergs Strand och en ny lekpark längs Nordenflychtsvägen. Hornsbergs Strandpark och Moa Martinsons Torg öppnades under våren 2012. Nelly Sachs Park och delar av Kristinebergs Strandpark är klara sedan tidigare. Inom området har cirka 2500 bostadslägenheter färdigställts.

Följ projektet

Kontakt