Utställning om Samverkanscentralen, Park 1

Publicerad
28 januari 2014 10:24
Ämne
Om projektet

Den 16 december startade en utställning i Tekniska nämndhuset om en ny samverkanscentral som ska byggas på  Lindhagensgatan, intill Essingeleden.

/PageFiles/671512/SVC_webbnyhet.jpg

Syftet med den nya samverkanscentralen är en närmare samordning av ambulans, brandkår och trafikledning för att förbättra tryggheten för regionens invånare. Det finns också behov av utökad kapacitet för Storstockholms brandförsvar liksom av nya kontorsytor.

Staden kommer också utnyttja byggnaden för att på ett innovativt sätt bidra till ett grönskande Stockholm genom att anlägga stadens första takpark, öppen för besökare.

Senast uppdaterad 28 januari 2014