Förslag om detaljplan för Stadshagen

Publicerad
30 januari 2014 20:30
Ämne
Om projektet

Vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 6 februari 2014 läggs ett förslag fram om att upprätta detaljplan för området Stadshagen på Kungsholmen. Inom Stadshagen finns ett antal planansökningar och markanvisade projekt.

Detaljplanen syftar till att omvandla Stadshagen till en tätare och bättre integrerad stadsdel med ett blandat innehåll. Planen syftar till att skapa förutsättningar för ca 800 nya bostäder, verksamhetslokaler för allmänna funktioner som skola, förskola, vård och kommersiella lokaler. Idrotten ska fortsätta att vara ett dominerande inslag i Stadshagen. Planen syftar också till att utveckla ett aktiverat stads- och parkliv i området.

Ta del av handlingarna genom länken nedan.

Senast uppdaterad 30 januari 2014