Information till föräldrar i Kristinebergsskolan, juni 2012

Publicerad
27 juni 2012 11:10
Ämne
Information till boende i området

Förändringar runt Kristinebergsskolan juni 2012 och framåt. Denna information skickades ut till föräldrar till barn på Kristinebergsskolan i juni 2012. Läs pdf nedan.

Senast uppdaterad 15 oktober 2012