Mer än en typ av projekt Fridhemsplan, kvarteret Väktaren

Väktaren 37, vy från gamla Fridhemsplan. Källa: Ripellino arkitekter & David Wiberg
Väktaren 37, vy från gamla Fridhemsplan. Källa: Ripellino arkitekter & David Wiberg

Om projektet

Ombyggnad av del av kvarteret Väktaren vid Fridhemsplan i hörnet Fridhemsgatan/Drottningholmsvägen/S:t Eriksgatan med fler bostäder och nya kontorsytor.

Varför?

I Promenadstaden, stadens översiktsplan, beskrivs Fridhemsplan som en nod med strategisk betydelse för utvecklingen av hela Kungsholmen och mot västerort. Av den anledningen vill staden nu utveckla området där kvarteret Väktaren är en viktig del.

Vad?

Detaljplanen möjliggör cirka 90 nya lägenheter genom ett nytt gårdshus och påbyggnader av befintliga hus mot Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan. Nya kontorsytor om cirka 2500 kvm föreslås. Befintlig parkering i kvarteret byggs om.

Samtliga fastigheter (Väktaren 35, 36 och 37) byggs på med 2-4 våningar. Inom Väktaren 35 skapas nya kontorsytor medan Väktaren 36 och 37 främst kompletteras med bostäder.

På gården inom Väktaren 35 och 36 uppförs ett nytt gårdshus. Av de totalt cirka 90 nya lägenheterna inryms ungefär hälften i detta nya bostadshus, som i planen benämns Väktaren 38. De nya bostäderna planeras upplåtas som både hyresrätter och bostadsrätter.

Väktaren 15 kommer även fortsättningsvis att innehålla bibliotek, bostäder och centrumfunktioner.

Vem?

Byggherrar i projektet är Familjebostäder och Alecta.

När?

Detaljplanen för kvarteret Väktaren är överklagad till Mark – och miljödomstolen.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 7 juni 2016

Karta med positionen för Fridhemsplan, Väktaren utmarkerad
Se Fridhemsplan, Väktaren på kartsidan
Lat N 59º 19' 57" Lon E 18º 1' 46"
Se Fridhemsplan, Väktaren i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Planen bidrar till en utveckling av Fridhemsplan som en förstärkt nod i ett mer sammankopplat framtida Kungsholmen. Med utökade vistelseytor längs Drottningholmsvägens norra sida, förbättrade kvaliteter som omstigningsplats för kollektivtrafiken och nya bostäder blir Fridhemsplan en mer tillgänglig och attraktiv plats.

  Kvarteret Väktaren utvecklas med fler bostäder och kontorslokaler samt servicelägenheter.

 • Planering

  Beskrivning

  Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 24 september 2015 antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen.

  Vid stadsbyggnadsnämndens möte 24 januari 2015 tog nämnden beslut om att återremittera detaljplaneförslaget till stadsbyggnadskontoret med uppdrag att omarbeta förslaget vad gäller delarna med handel och service.

  Granskningsperioden pågick från 13 augusti 2014 till 10 september 2014.

  Plansamråd pågick från den 28 maj till 9 juli 2013.

Kontakt