Trafik och vägar Bromma, Ulvsundavägen

Ulvsundavägen
Ulvsundavägen

Om projektet

Ulvsundavägen är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet och ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Varje dygn passerar cirka 1100 cyklister. Därför vill Stockholms stad öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för gående och cyklister.

Varför?

Framkomligheten och trafiksäkerheten behöver förbättras för cyklister på Ulvsundavägen. Cykelbanan smal, korsningar dåligt utformade, sikten begränsad och det finns stolpar och träd i cykelbanan. På vissa delar av vägen behöver cyklister och gående samsas om utrymmet.

Vad?

För att göra det enklare och säkrare att cykla längs Ulvsundavägen planerar Stockholms stad, att i enlighet med stadens cykelplan, bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana från Ulvsundaplan till Kvarnbacksvägen samt mellan infarten till Bromma flygplats och Köpsvängen. Dessutom ska korsningar tillgänglighetsanpassas och bli säkrare för cyklister och gående, busshållsplatser ska få en bättre utformning och belysningen förbättras.

För att göra det lättare att passera vid Ulvsundaplan kommer gatan som går parallellt med Drottningholmsvägen mellan Alviksplan och Ulvsundaplan att dubbelriktas för cyklister.

Tillsammans med Stockholm konst kommer vi att fram ett förslag på konstnärlig utsmyckning mellan infarten mellan infarten till Bromma Blocks och Köpsvängen.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet.

När?

Preliminär byggstart maj 2017. Klart hösten 2018.

En signalreglerad korsning på Ulvsundavägen vid Margretelundsvägen byggdes under 2016.

Senast uppdaterad 30 mars 2017

Karta med positionen för Bromma, Ulvsundavägen utmarkerad
Se Bromma, Ulvsundavägen på kartsidan
Lat N 59º 20' 39" Lon E 17º 57' 34"
Se Bromma, Ulvsundavägen i Google Maps

Kontakt