Bostäder Tensta, Tenstaterrassen

Tenstaterrassen, illustration: ÅWL
Tenstaterrassen, illustration: ÅWL

Om projektet

Vid Tensta vattentorn planeras en överdäckning av E18 med nya bostäder, ett vårdboende och en förskola. Det nya området som har direkt koppling till Järvafältet kallas Tenstaterrassen.

Varför?

Överdäckningarna i Tensta och Rinkeby är en del i Vision Järva 2030, Stockholm stads långsiktiga satsning för att förbättra villkoren för de boende i stadsdelarna runt Järvafältet. Att bygga nytt i strategiska lägen och med varierade boendeformer är en del i denna vision. Med överdäckningarna blir det lättare för de boende i Rinkeby och Tensta att komma ut till naturen på Järvafältet.

I Rinkeby har området vid överdäckningen, Rinkebyterrassen, redan börjat byggas.

Vad?

På Tenstaterrassen planeras cirka 385 lägenheter, varav cirka 300 bostadsrätter, cirka 15 hyresrätter och ett vårdboende med drygt 70 lägenheter. En förskola med 4-5 avdelningar planeras även. Vid E18:s tunnelmynning placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18.

Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare nya gång- och cykelvägar blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Vem?

Viktor Hanson AB är byggherre för projektets bostadsrätter i den norra delen av överdäckningen. AB Svenska Vårdbyggen AB är byggherre för vårdboende, förskola och lägenheterna i söder.

När?

I oktober 2003 beslutade staden att två överdäckningar skulle byggas över E18 i samband med Trafikverkets ombyggnad av denna motorled.

I april 2009 anvisades mark för att bygga bostäder på platsen och klartecken gavs för att börja planera området. På grund av omarbetning av förslaget togs ett omtag som inleddes med en ny markanvisning under 2016. Beslut att starta planarbetet fattades i april 2016.

Planerad byggstart tidigast under 2018 och första inflyttning preliminärt 2020.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 19 april 2017

Karta med positionen för Tensta, Tenstaterrassen utmarkerad
Se Tensta, Tenstaterrassen på kartsidan
Lat N 59º 23' 55" Lon E 17º 53' 51"
Se Tensta, Tenstaterrassen i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Markanvisning februari 2016. Beslut att starta detaljplanarbetet fattades i april 2016.

Kontakt