Trafik och vägar Spånga, Spångavägen

Om projektet

Spångavägen är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Cykelstråket har inte tillräckligt hög standard och på delar av sträckan saknas cykelbanor helt. Staden vill förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister genom att bygga enkelriktade cykelbanor på båda sidor om vägen.

Varför?

På Spångavägen mellan Enebyvägen och Enevägen finns det en enkelriktad cykelbana på östra sidan om vägen, en sträcka på cirka en kilometer. På andra sidan vägen saknas cykelbana på delar av sträckan och cyklisterna behöver cykla i körbanan för motorfordon. På vissa platser är dessutom sikten dålig på grund av ett bullerplank.

Vad?

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister på Spångavägen. Målet är att fler ska välja att cykla liksom att skapa ett sammanhängande cykelstråk.

Planerade åtgärder:
• På västra sidan om Spångavägen byggs enkelriktade cykelbanor mellan Enebyvägen och Enevägen.
• Vid cirkulationsplatsen Spångavägen-Styresman Sanders väg kommer passagen hastighetssäkras, sikten förbättras och övergångsställen tillgänglighetsanpassas.

Vem?

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

När?

Planering och projektering under 2016-2017. Preliminär byggstart våren 2018. Arbetet kommer preliminärt att vara klart under 2018.

Senast uppdaterad 1 mars 2017

Karta med positionen för Spånga, Spångavägen utmarkerad
Se Spånga, Spångavägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 41" Lon E 17º 54' 17"
Se Spånga, Spångavägen i Google Maps

Status

  • Planering

Kontakt