Område vid Rubinvägen

Stockholmshems nybyggda hus vid Rubinvägen i SolbergaBild: Stockholmshem

Stockholmshem har byggt fyra nya punkthus med 102 nya hyreslägenheter längs Rubinvägen. De nya husen kompletterar de fyra punkthus som byggdes här på 1950-talet.

Rubinvägen är en återvändsgata som slingrar sig uppför en liten höjd. I söder ansluter Rubinvägen till Kristallvägen. Området kring Rubinvägen i Solberga byggdes i början av 1950-talet och bestod ursprungligen av ett antal lamellhus och fyra punkthus uppe på höjden. Stadsbilden utgörs av hus i park, tidstypiskt för 50-talet, och ekar och tallar som omsluter bebyggelsen.

De fyra nya punkthusen har anpassats i utformning, höjd (7-8 våningar) och placering till de befintliga byggnaderna för att bevara områdets särdrag. De nya punkthusen har putsats i en ljusare kulör.

När?

De nya husen är färdigbyggda och inflyttningen påbörjades våren 2015. På Stockholmshems webbplats kan du läsa mer om de nya lägenheterna och hur du lämnar in intresseanmälan.

Detaljplanen vann laga kraft 2013.

Senast uppdaterad 25 november 2015

Karta med positionen för Solberga utmarkerad
Se Solberga på kartsidan
Lat N 59º 16' 53" Lon E 18º 0' 43"
Se Solberga i Google Maps

Kontakt