Bostäder Solberga

Wallenstams nya hyresrätter nära Solbergaskolan.
Wallenstams nya hyresrätter nära Solbergaskolan. Illustration: Wingårdhs arkitektkontor

Om projektet

På flera platser i Solberga byggs eller planeras nya bostäder. Stockholmshems nya lägenheter vid Rubinvägen är färdigbyggda och inflyttning pågår. I området nära Solberga bollplan och i kvarteret Månstenen pågår byggandet för fullt. I juni 2016 var det samråd om förslaget till detaljplan för nya bostäder vid Folkparksvägen och Kristallvägen. Förslaget var på granskning i januari 2017. I april 2017 väntas beslut i stadsbyggnadsnämnden.

Vad?

Stockholmshems nya hus med 102 lägenheter vid Rubinvägen är färdigbyggda och inflyttning pågår.

I området kring Solberga gamla bollplan pågår flera byggprojekt. Stockholms stad utför markarbeten, t.ex. bygger arbetsgator och lägger ledningar. Stockholmshem bygger 74 hyresrätter och Wallenstam bygger 170 bostadsrätter och 148 hyresrätter i området.

I kvarteret Månstenen bygger Peab 60 nya lägenheter.

Stockholmshem planerar att bygga 200 nya hyresrätter vid Folkparksvägen. I juni 2016 var det samråd om detaljplanen för 80 av bostäderna som blir så kallade Stockholmshus. Förslaget var på granskning under perioden 11-27 januari 2017. Den 6 april väntas beslut i stadsbyggnadsnämnden. Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm.

Du hittar mer information om respektive projekt via länkarna i högermenyn.

Senast uppdaterad 3 februari 2017

Karta med positionen för Solberga utmarkerad
Se Solberga på kartsidan
Lat N 59º 16' 53" Lon E 18º 0' 43"
Se Solberga i Google Maps

Kontakt