In English

Project background

Sergels Torg is the centrepiece of the redevelopment of downtown Stockholm, which was carried out in the mid-1960s. After 50 years of service to Stockholmers it’s time to repair and renew the structure of the square and the surrounding streets. The renovation commenced in 2012 and is due to be complete by 2018.

Current construction and potential disruptions

The second phase of the project, which began in October 2014, covers the section between Regeringsgatan and Central station. Some traffic disturbance is expected at Sergels Torg and adjoining roads during the contruction period.

Senast uppdaterad 4 februari 2015

Karta med positionen för Sergels torgs renovering utmarkerad
Se Sergels torgs renovering på kartsidan
Lat N 59º 19' 59" Lon E 18º 3' 56"
Se Sergels torgs renovering i Google Maps

Status

 • Genomförande

  Renoveringen av området kring Sergels Torg startade 2012 och ska vara klar 2018.

  Just nu

  Just nu
  För att minimera påverkan på omgivningen är projektet uppdelat i 27 mindre etapper. Vi är nu klara med två tredjedel av etapperna.

  Under året 2017 arbetar vi med:
  - tre etapper på Klarabergsgatan
  - en etapp på Sveavägen, norr om Sergelfontänen
  - en etapp i korsningen Hamngatan/Sveavägen
  - en etapp i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan
  - två etapper med finplanering på Klarabergsgatan där det läggs markvärme och marksten

  Aktuell trafikpåverkan:
  - Natten mellan 15 och 16 maj enkelriktas trafiken runt Sergels Torg. Enkelriktningen kommer att gälla till årsskiftet 2018.Trafiken i norrgående riktning på Hamngatan mot Sveavägen kommer att stängas av i höjd med Regeringsgatan. Välj alternativ körväg till Sveavägen. Trafiken i södergående riktning kommer att gå runt fontänen som vanligt. Syftet med omledningen är att möjliggöra den sista delen av tätskitsbytet runt Sergels Torg.

  - Från 16 januari 2017 är Klarabergsgatan avstängd med bommar för all obehörig motorfordonstrafik. Utfarten från Klara Östra Kyrkogata mot Klarabergsgatan är också avstängt. Avstängningen gäller mellan Sergelfontänen och Klara Norra Kyrkogata. Bommar och pollare placeras på Klarabergsgatan vid Sergelfontänen samt vid Klara Norra Kyrkogata. Utryckningsfordon, mopeder klass II och cyklister berörs inte.

  - Från januari 2017 är ett körfält i vardera riktning öppet på Sveavägen, i höjd med det södra Hötorgshuset, med anledning av våra arbeten på Sveavägen.

  - Från 12 september 2016 leds trafiken om runt Sergelfontänen. Trafiken går inte längre runt fontänen utan leds om i dubbelriktade filer söder om fontänen – den sida som vetter mot Kulturhuset. trafiken i norrgående riktning mot Sveavägen går diagonalt över refugen i början av Sveavägen.

  Nästa steg

  Vi fortsätter renoveringsarbetet etappvis fram till 2018. Under Tidplan i menyn ovan kan du titta på en karta med tider för alla kommande etapper i projektet.

Kontakt