Upprustningar Sergels Torg, renovering

Sergelfontänen och KristallVertikalAccent

Om projektet

Efter femtio år av demonstrationer, kulturarrangemang, studentupptåg och en ständig ström av bilar och bussar är det dags att ge Sergels Torg med omgivande gator en välförtjänt upprustning. Nu byter vi tätskikt och förstärker konstruktionen för att Stockholms hjärta ska hålla minst lika länge till.

Varför?

Sergels Torg är inget vanligt torg. Sergels Torg är som ett våningsplan i ett hus. Yttertaket är gatorna ovanför - Klarabergsgatan, Sveavägen och Hamngatan. I våningarna under torget finns utrymmen för butiker och lager. Efter nästan femtio år i stockholmarnas tjänst måste nu taket tätas och huset renoveras.

Vatten läcker igenom trevåningskonstruktionen och tätskiktet behöver därför bytas ut. Vi behöver dessutom förstärka konstruktionerna i området. Upprustningen är nödvändig. Stockholm växer och inom kort kommer vi vara en miljon invånare i staden, något som ökar trycket på Sergels Torg och omgivande gator ännu mer.

Vad?

Vi byter tätskikt och förstärker konstruktionen i ett område på 31 000 kvadratmeter. Där ingår bland annat Klarabergsgatan och Hamngatan.

När vi är klara med renoveringen har vi en tät och hållbar konstruktion. På ytan kommer man däremot inte att se någon större skillnad. Vi ska inte ändra gestaltningen i området. Vi renoverar för att Sergels Torg med omgivande gator ska hålla för framtidens växande Stockholm.

I renoveringen av Sergels Torg med omgivande gator ingår också att rusta upp glasobelisken i Sergelfontänens mitt.

Vem?

Trafikkontoret, Stockholms stad, är byggherre för projektet och Skanska är sedan 2014 projektets entreprenör.

När?

Renoveringsarbetena påbörjades 2012 och ska vara klara 2018. Då är Sergels Torg och Stockholms hjärta redo för minst femtio år till.

Påverkan i närområdet

Buller
Du som bor, arbetar eller passerar nära våra arbetsområden kan påverkas av buller från renoveringsarbetena. I delar av projektets etapper sätter vi upp bullerskärmar och tält med isolerande duk kring våra arbetsområden för att dämpa bullret. Vi har också ett kontrollprogram med riktvärden för buller och vi gör dagliga ljudmätningar.

Trafikpåverkan
Under projektets gång behöver vi i perioder göra olika trafikomläggningar, till exempel genom att flytta eller minska ned antalet körbanor. Under "Status" på den här sidan hittar du aktuell trafikpåverkan. Aktuell trafikinformation finns också på www.trafiken.nu.

För Spårvagn linje 7 fungerar Norrmalmstorg från den 15 januari som tillfällig ändhållplats (Kungsträdgården trafikeras inte). Vissa busslinjer behöver också läggas om under projektets gång. Om du vill se hur din resa med kollektivtrafiken påverkas, använd gärna reseplaneraren på www.sl.se.

Begränsad framkomlighet
Som gående kan du påverkas av begränsad framkomlighet vid arbetsområdena, men det är alltid möjligt att ta sig fram genom området. Vi gör allt vi kan för att framkomligheten och tillgängligheten ska vara så bra som möjligt under arbetets gång.

Senast uppdaterad 1 februari 2017

Karta med positionen för Sergels Torg, renovering utmarkerad
Se Sergels Torg, renovering på kartsidan
Lat N 59º 19' 59" Lon E 18º 3' 56"
Se Sergels Torg, renovering i Google Maps

Status

 • Genomförande

  Renoveringen av området kring Sergels Torg startade 2012 och ska vara klar 2018.

  Just nu

  Just nu
  För att minimera påverkan på omgivningen är projektet uppdelat i 27 mindre etapper. Vi är nu klara med två tredjedel av etapperna.

  Under året 2017 arbetar vi med:
  - tre etapper på Klarabergsgatan
  - en etapp på Sveavägen, norr om Sergelfontänen
  - en etapp i korsningen Hamngatan/Sveavägen
  - en etapp i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan
  - två etapper med finplanering på Klarabergsgatan där det läggs markvärme och marksten

  Aktuell trafikpåverkan:
  - Från 16 januari 2017 är Klarabergsgatan avstängd med bommar för all obehörig motorfordonstrafik. Utfarten från Klara Östra Kyrkogata mot Klarabergsgatan är också avstängt. Avstängningen gäller mellan Sergelfontänen och Klara Norra Kyrkogata. Bommar och pollare placeras på Klarabergsgatan vid Sergelfontänen samt vid Klara Norra Kyrkogata. Utryckningsfordon, mopeder klass II och cyklister berörs inte.

  - Från januari 2017 är ett körfält i vardera riktning öppet på Sveavägen, i höjd med det södra Hötorgshuset, med anledning av våra arbeten på Sveavägen.

  - Från 12 september 2016 leds trafiken om runt Sergelfontänen. Trafiken går inte längre runt fontänen utan leds om i dubbelriktade filer söder om fontänen – den sida som vetter mot Kulturhuset. trafiken i norrgående riktning mot Sveavägen går diagonalt över refugen i början av Sveavägen.

  Nästa steg

  Vi fortsätter renoveringsarbetet etappvis fram till 2018. Under Tidplan i menyn ovan kan du titta på en karta med tider för alla kommande etapper i projektet.

Kontakt