Ny avstängning av gångbanan med mera

Publicerad
4 mars 2014 00:00
Ämne
Om projektet
Områden
Rinkeby-Kista

Denna vecka stängs ytterligare en del av gångbanan tillfälligt av för markarbeten. Det gäller den östra sidan av Rinkebystråket i kvarteret Kuddbygränd/Degerbygränd.

Sänkta hastigheter längs stråket

För att öka trafiksäkerheten har hastigheten för fordonstrafik nu sänkts till 30 km/h längs hela arbetsområdet på Rinkebystråket.

Polisen flyttar tillfälligt

Polisen i Rinkeby flyttar tillfälligt sin verksamhet till Vreten på grund av renovering av lokalerna. Detta sker under perioden 1 mars till 1 september 2014.

Ny flytt av busshållplats

Busshållsplatsen mittemot Rinkebyskolan har tillfälligt flyttats till att placeras i höjd med Folkets hus, av trafiksäkerhetsskäl. 

Senast uppdaterad 4 mars 2014