Fortsatta arbeten på den västra sidan av gatan

Publicerad
18 februari 2014 00:00
Ämne
Om projektet
Områden
Rinkeby-Kista

/PageFiles/690843/Vinkel 3 [2].jpg 

Arbetet med att bygga nya Rinkebystråket fortsätter. Just nu pågår grävarbeten på den västra sidan av gatan, främst i höjd med polishuset vid Askebykroken. Här förbereds bland annat för att bygga ett mindre torg på den södra sidan av polishuset.

Sprängningar fortsätter under byggperioden. De utförs som tidigare endast dagtid mellan kl 8.00 och kl 18.00 och föregås av en hög signal.

Senast uppdaterad 18 februari 2014