Provisorisk väg och trafiksäkerhetsåtgärder

Publicerad
23 december 2013 00:00
Ämne
Om projektet
Områden
Rinkeby-Kista

/PageFiles/655433/bygget-dec16-543.jpg 

Under december har gatuarbeten påbörjats på den nya delen av Rinkebystråket. Fordonstrafik leds därför tillfälligt om till en provisorisk väg längs Rinkebystråkets östra sida, från Folkets hus till Degerbygränd. För gående och cyklister har även en tillfällig gångväg byggts längs denna sträcka. Trafiken kan ledas tillbaka till Rinkebystråket sommaren 2014.

För att öka trafiksäkerheten har tydligare anvisningar satts upp vid hörnet Skårbygränd/Rinkebystråket. Detta för att undvika att gångtrafikanter passerar över gatan utanför övergångställena.

Efter jul och nyår påbörjas arbeten som gör att gångvägen från Rinkebyskolan upp till Askebykroken stängs av. Då kommer även nya sprängningsarbeten att inledas, denna gång på den västra sidan av Rinkebystråket, strax söder om polishuset.

Senast uppdaterad 19 februari 2014