Mer än en typ av projekt Rinkeby, Rinkebystråket

Rinkeby, Rinkebystråket

Om projektet

Med Rinkebystråket skapas ett nytt och mångsidigt handelsstråk. Det som idag är Rinkebys infartsgata med buss och biltrafik omvandlas med trottoarer, träd, planteringar, småbutiker och restauranger till en levande och trafiksäker stadsmiljö där människor kan leva och umgås.

Varför?

I Vision Järva 2030 beskrivs att kopplingen mellan intilliggande stadsdelar ska förstärkas. Rinkebystråket går rakt genom hela stadsdelen. Här stannar flera busslinjer och många människor rör sig längs gång- och cykelvägarna längs gatan eller över de korsande gångbroarna. Det är en central och betydelsefull gata i stadsdelen, men också en gata där människor ofta bara passerat.

Rinkebystråket utvecklas nu - från Rinkeby Torg ner till E18 - till en levande stadsmiljö med butiker och mötesplatser där gående, fordon och cyklister samsas i en trafiksäker miljö.

Vad?

Paviljonger för handel, kultur, nöjen och lokalt småföretagande byggs på båda sidor om gatan. Paviljongerna varierar mellan en till två våningar, vilket bidrar till att göra gatan mer levande. Generösa trottoarer möjliggör uteserveringar.

Gångbroarna över Rinkebystråket är kvar på samma platser som tidigare men byts ut mot nya något högre broar.

Vem?

Familjebostäder och Stockholms stad.

När?

Byggstart skedde 2013. Det nya Rinkebystråket blir klart hösten 2016.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Karta med positionen för Rinkeby, Rinkebystråket utmarkerad
Se Rinkeby, Rinkebystråket på kartsidan
Lat N 59º 23' 26" Lon E 17º 55' 40"
Se Rinkeby, Rinkebystråket i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Rinkebytråket ingår i Vision Järva 2030. Där beskrivs att kopplingen mellan intilliggande stadsdelar ska förstärkas och gator kopplas ihop för att förbättra kommunikationerna.

  • Genomförande

    Just nu

    Byggstart 2013, projektet blev färdigbyggt under 2016.

Kontakt