Dialog/samråd

Samrådsperioden för Rinkeby Allé strukturplan pågick från 2 maj 2012 till 14 januari 2013. Den 24-26 maj 2012 arrangerades dialogdagar på Rinkeby Torg. Strukturplanen är godkänd av kommunfullmäktige.

Bebyggelse och gata

Arbetet sker inom två detaljplanen, se fliken om Aktuella projekt.

Bro Stora Ursvik och Rinkeby

Programarbete för ny bro påbörjades hösten 2011 som ett samarbete mellan Stockholms stad och Sundbyberg kommun. Detaljplanen för bron har vunnit laga kraft och bron har nu börjat byggas under 2015.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Karta med positionen för Rinkeby, Rinkeby Allé utmarkerad
Se Rinkeby, Rinkeby Allé på kartsidan
Lat N 59º 23' 14" Lon E 17º 55' 54"
Se Rinkeby, Rinkeby Allé i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Rinkeby Allé utvecklas till ett levande centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby.

 • Planering

  Beskrivning

  Utvecklingen för Rinkeby Allé och Rinkebysvängen sker inom flera detaljplaner.

  Bygget av bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik pågår.

  Byggstart för den detaljplan som gäller bebyggelse vid Rinkeby Allé och del av Hjulstavägen är februari 2017. Läs mer under "Aktuella projekt".

 • Genomförande

  Just nu

  Hyresbostäder längs med Rinkeby Allé

Kontakt