Trafik och vägar Norra länken

Om projektet

Norra länken, ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt, skapar en bättre miljö för stockholmarna och möjliggör utvecklingen av nya stadsdelar.

Varför?

Norra länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt och kommer att leda till minskad trafik och bättre miljö i Stockholms innerstad. Norra Länken är även en förutsättning för byggandet av de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.

Vad?

Norra länken sträcker sig mellan Karlberg och Värtan och har en anslutning till Roslagsvägen vid Universitetet. Eftersom länken huvudsakligen går i tunnlar påverkas stadsbilden inte nämnvärt av bygget. Norra länken är en viktig pusselbit för att lösa regionens trafikproblem och en förutsättning för utvecklingen av de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Norra länken även är en trafikled av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen, landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland.

Norra länken innebär ökad säkerhet och en bättre miljö för boende, gående och cyklister i området eftersom personbilar och tung trafik leds ner i tunnlar. Samtidigt ökar framkomligheten och nya bostäder och arbetsplatser kan byggas i nordöstra Stockholm.

Vem?

Norra Länken byggs av Trafikverket i samarbete med Stockholms stad.

När?

Bygget av Norra Länken inleddes 2007. 2014 öppnar sträckan Norrtull - Frescati - Värtan. 2015 öppnar tunnlarna under Hagastaden för södergående trafik mellan Norrtull och Tomteboda. 2016 öppnas tunneln för norrgående norrgående trafik mellan Tomteboda och Norrtull. 2019 öppnar järnvägstunneln för Värtabanan.

Senast uppdaterad 20 oktober 2014

Karta med positionen för Norra länken utmarkerad
Se Norra länken på kartsidan
Lat N 59º 21' 4" Lon E 18º 5' 48"
Se Norra länken i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

  • Planering

  • Genomförande

  • Klart

Kontakt