Nyhetsbrev

/PageFiles/288979/toppbild_nyhetsbrev_nds.jpg

Prenumerera på Norra Djurgårdsstadens nyhetsbrev och ta del av de senaste nyheterna från projektet. Nyhetsbrevet ges ut i samarbete mellan Norra Djurgårdsstaden och Östermalms stadsdelsförvaltning.

Prenumerera på nyhetsbrevet här

Digitalt nyhetsbrev

2016

 • November
  Öppet hus för nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden, Södra Värtan nomineras till planpriset,  Nytt forskningsprojekt invigdes av näringsministern, Samråd om nya bostadskvarter i Ängsbotten, Pågående arbeten i området

 • Oktober
  Pågående arbeten i höst, Kom förbi och återbruka den 22-23 oktober, Inventering av återvinningsrum, Ann testade lokala trafiklösningar i dataspel

 • Juni
  Nu är beslut fattat: bostadshuset som ersätter gasklocka 4 blir 110 meter, Reflow - Upptäck stadens dolda flöden, Översikt pågående arbeten,  Tydliga krav bidrar till sänkt klimatpåverkan, Avfallsprojektet MACRO får forskningsmedel 

 • Maj
  Samråd om Kolkajen 12 maj-23 juni, Resultat från hållbarhetsarbetet, Norra Djurgårdsstadsloppet 15 maj, Containerverksamhet i Frihamnen flyttas till Norvik 

 • Mars
  Stort internationellt intresse för Norra Djurgårdsstaden, Bonnier Fastigheter    
  får markanvisning i Södra Värtan, Byggherrar visar bra resultat 

 • Februari
  Byggstart för Gasverket, Tredje etappen klar för inflyttning, Ny färdväg för gående och cyklister

 2015

 •  December
  Norra Djurgårdsstaden får pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt , Utställning om Reflow, Film från Ljusevent i Gasverket

 • November
  Norra Djurgårdsstaden bjuder på ljusevenemang i Gasverket,  Ny färdväg för gående och cyklister,  Reflow – så fungerar stadens dolda flöden

 •  Oktober
  1600 lägenheter planeras i Södra Värtan,  Stockholm finalister i C40 Awards,
  Återvinningscentral blir mötesplats

 • September
  Intervju med ledande miljöforskare om hållbar stadsutveckling, Dialog om nya allmänna platser, Omläggning av Gasverksvägen

 • Juni
  2 000 bostäder byggs utmed vattnet i Kolkajen-Ropsten, Ny miljöstation öppen,
  Datacenter värmer staden, Resultat från hållbarhetsarbetet

 • Maj
  Lär mer om Gasverket i samband med Norra Djurgårdsstadsloppet, 150 energismarta bostäder, Mätarehus blir klätterhall 

 • Mars
  Avstängning av gång- och cykelväg, Gasklocka 1 blir musikhotell, Solenergitävling lockade 70 bidrag

 • Februari
  Andra etappen i Norra Djurgårdsstaden växer fram, Fälld ek ger nytt liv, Norra Djurgårdsstadsloppet 16 maj 

Senast uppdaterad 25 november 2016

Karta med positionen för Norra Djurgårdsstaden utmarkerad
Se Norra Djurgårdsstaden på kartsidan
Lat N 59º 21' 1" Lon E 18º 6' 19"
Se Norra Djurgårdsstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

 • Planering

  Beskrivning

  Den 11 oktober 2010 godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 • Genomförande

  Totalt har mark för cirka 5 100 bostäder anvisats till 51 byggherrar.

  Just nu

  Cirka 1000 lägenheter är inflyttade i den andra etappen Västra. Staden arbetar med finplanering av gator, torg och parker.

  Husproduktion i den tredje etappen Norra 2 pågår med första inflyttning våren 2016 och färdigställande under hösten 2017.

  Markrening pågår i delar av Gasverket.

  Gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Kvarteret Riga, byggt av Vasakronan står färdigt.

  En lekplats i första etappen.

  Tre nya fotbollsplaner med konstgräs på Hjorthagens IP invigdes 6 oktober 2012.

  Bygglogistikcenter vid parkeringen i Ropsten.

  670 bostäder är färdigställda för första etappen Norra 1.

  Värtaterminalen öppen sommaren 2016.

Följ projektet

Kontakt