Timeline

/PageFiles/284620/NDS_bildöversikt_150814_webb.jpg

This page displays a general timeline for the urban development in Stockholm Royal Seaport. Please note that changes might occur over time and that the timeline will be revised throughout ongoing projects.

2008  Decision on evironmental profile by the City Council. Opening of Scandinavia's most modern cruise terminal. Building works start on expansion of the South Värtahamnen port.

2009  Clinton Climate Initiative pledges support for Stockholm Royal Seaport. Opening of offices and businesses in the Riga complex in Värtahamnen port.       

2010  Construction of tunnel to carry power lines in Hjorthagen.  Closure of gasworks. Stockholm is appointed the first European Green Capital by the European Commission.  

2011  Building works starts on the first 670 dwellings in the northwestern dirstric of Hjorthagen.

2012  The first new residents move into the northwestern district of Hjorthagen. Building starts on 1200 flats in the second phase of construction. Construction start for a bridge over the Husarviken inlet for pedrestrians and cyclists.

2013  Building work starts on the Värtapiren pier.

2014  Construction start in the third and fourth residential phases. The Norra länken road infrastructure (E20 European Motorway) opens for traffic.

2015  Building work starts in the gasworks area.

2016  Construction start in the fifth residential phase. Opening of the new passenger terminal at the Värtapiren pier.

2019  Construction of housing reaches the quay areas in Ropsten.

2022  First residents and businesses move into homes and offices in the Frihamnen port area. Building work starts on new homes and offices at Loudden. The new Värtaverket powerplant is completed and becomes the largest bio-fueled powerplant in the world. The new city tram line is completed and opens for traffic.

Senast uppdaterad 5 juli 2016

Karta med positionen för Norra Djurgårdsstaden utmarkerad
Se Norra Djurgårdsstaden på kartsidan
Lat N 59º 21' 1" Lon E 18º 6' 19"
Se Norra Djurgårdsstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

 • Planering

  Beskrivning

  Den 11 oktober 2010 godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 • Genomförande

  Totalt har mark för cirka 5 100 bostäder anvisats till 51 byggherrar.

  Just nu

  Cirka 1000 lägenheter är inflyttade i den andra etappen Västra. Staden arbetar med finplanering av gator, torg och parker.

  Husproduktion i den tredje etappen Norra 2 pågår med första inflyttning våren 2016 och färdigställande under hösten 2017.

  Markrening pågår i delar av Gasverket.

  Gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Kvarteret Riga, byggt av Vasakronan står färdigt.

  En lekplats i första etappen.

  Tre nya fotbollsplaner med konstgräs på Hjorthagens IP invigdes 6 oktober 2012.

  Bygglogistikcenter vid parkeringen i Ropsten.

  670 bostäder är färdigställda för första etappen Norra 1.

  Värtaterminalen öppen sommaren 2016.

Följ projektet

Kontakt