The port area

Stockholm is more than ever a natural base for tourism in the Baltic Sea region: the City offers extensive ferry services and is a popular port of call for cruise ships. Its location by the waterfront and closeness to the city centre makes it an attractive destination.

Recent investments in the harbour area include a new and modern cruise terminal which has persuaded several shipping lines both to start and end their cruises there. At the same time, expansion of the freight and container port at Norvikudden in Nynäshamn, south of Stockholm, has given a further boost to Stockholm’s status as one of the Baltic’s leading port cities.

/PageFiles/284606/vartaterminalen_633_280pxl.jpg

The port area is to be modernised and concentrated to both piers: The Värtahamnen and Frihamnen piers. The Värtahamnen pier will expand and get one additional ferry quay. Building work at the pier started 2013 and the new pier will be finished by 2016.

Development of the South Värtahamnen harbour area starts in 2019 containing new premises and around 1,000 new residences.

Moving the container handling from the Frihamnen harbour to Norvikudden releases ground areas for future development in the area, including some 10,000 new workspaces.

Oil handling in Loudden by the channel of South Djurgården, will be phased out. Doing so creates ground space for about 5,000 residences in the area. Loudden is also earmarked for development of approximately 2,000 new workspaces and could be fully developed by 2025.

The harbour area is already one of Stockholm’s most company dense areas with companies such as stock market Nasdaq/OMX, shipping company Tallink Silja AB, IT and media companies, hotels, shopping and restaurants. Hundreds of companies occupy thousands of people every hour of the day.

Senast uppdaterad 5 juli 2016

Karta med positionen för Norra Djurgårdsstaden utmarkerad
Se Norra Djurgårdsstaden på kartsidan
Lat N 59º 21' 1" Lon E 18º 6' 19"
Se Norra Djurgårdsstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

 • Planering

  Beskrivning

  Den 11 oktober 2010 godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 • Genomförande

  Totalt har mark för cirka 5 100 bostäder anvisats till 51 byggherrar.

  Just nu

  Cirka 1000 lägenheter är inflyttade i den andra etappen Västra. Staden arbetar med finplanering av gator, torg och parker.

  Husproduktion i den tredje etappen Norra 2 pågår med första inflyttning våren 2016 och färdigställande under hösten 2017.

  Markrening pågår i delar av Gasverket.

  Gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Kvarteret Riga, byggt av Vasakronan står färdigt.

  En lekplats i första etappen.

  Tre nya fotbollsplaner med konstgräs på Hjorthagens IP invigdes 6 oktober 2012.

  Bygglogistikcenter vid parkeringen i Ropsten.

  670 bostäder är färdigställda för första etappen Norra 1.

  Värtaterminalen öppen sommaren 2016.

Följ projektet

Kontakt