Infrastructure

Public transport is very important for future sustainability and will be further developed and strengthened in Stockholm Royal Seaport. In order to make this a reality collaborations are essential.

Bus and metro lines will be strengthened thanks to further investment, as well as improvements for pedestrians and cyclists. The infrastructural aim is to make Stockholm the most accessible city in the world.

/PageFiles/284610/cyklist2_624pxl.jpgCycling is an easy means of transportation.

Stockholm Public Transport (SL) and the City of Stockholm are collaborating on plans for a city tram from Hornsberg in the west to Ropsten in the east. A lot by the Frihamnen harbour has been designated to SL for a tram depot.

The islands and water of Stockholm make public transportation by boat an important and environmental option. The City is looking for possibilities to further develop this transportation method with commuter boats between Lidingö and Loudden.

The Swedish Road Administration will open a ferry line for cars between Nacka Municipality and the Frihamnen harbour. Nacka is a contiguous part of the Stockholm urban area. The ferry line creates an alternative means of transportation between the municipals as well as facilitating traffic through residential areas.

An important aspect of the infrastructure is the link between the City’s main routes and the harbour area. A new junction in Hjorthagen will connect the Norra länken road infrastructure with the port, facilitating heavy traffic as it enables a direct link to a tunnel system.

/PageFiles/284610/NL_Ortofoto_624pxl.jpgIllustration of future E20 European Highway (Norra länken) in the urban development area.

This makes Norra länken an environmental solution as both noise and nitrogen dioxide levels are reduced in the city. It also paves the way for a better connection between the city centre and the island of Lidingö due to easier access to the harbour area through local roads, such as the Lidingövägen road. Norra länken is due to open for traffic in 2015.

Please visit The Swedish Road Administration's website to read more about Norra länken (E20 European Highway). Follow the link below:

Norra länken

Senast uppdaterad 5 juli 2016

Karta med positionen för Norra Djurgårdsstaden utmarkerad
Se Norra Djurgårdsstaden på kartsidan
Lat N 59º 21' 1" Lon E 18º 6' 19"
Se Norra Djurgårdsstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

 • Planering

  Beskrivning

  Den 11 oktober 2010 godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 • Genomförande

  Totalt har mark för cirka 5 100 bostäder anvisats till 51 byggherrar.

  Just nu

  Cirka 1000 lägenheter är inflyttade i den andra etappen Västra. Staden arbetar med finplanering av gator, torg och parker.

  Husproduktion i den tredje etappen Norra 2 pågår med första inflyttning våren 2016 och färdigställande under hösten 2017.

  Markrening pågår i delar av Gasverket.

  Gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Kvarteret Riga, byggt av Vasakronan står färdigt.

  En lekplats i första etappen.

  Tre nya fotbollsplaner med konstgräs på Hjorthagens IP invigdes 6 oktober 2012.

  Bygglogistikcenter vid parkeringen i Ropsten.

  670 bostäder är färdigställda för första etappen Norra 1.

  Värtaterminalen öppen sommaren 2016.

Följ projektet

Kontakt