Geography

The whole urban development area incorporates several districts, each with its own history and character.

The district of Östermalm is located in the east municipal of Stockholm. City buildings are concentrated to the southwest part, with parks, houses and public institutions towards the east. Östermalm is one of the most exclusive districts in Stockholm and inhabits flagship stores of many designer and top of the line brands, including Swedish crystal designer Kosta Boda, Swedish Tin and fashion designer Filippa K.

/PageFiles/284600/Visionsbilden_624pxl_2.jpgThe vision for the urban development area. Graphics by Dynagraph.

Many public buildings and institutions, as well as embassies, are located on the Gärdet area across the Valhallavägen road from Östermalm. Buildings include the Kaknäs tower (170 meters and one of the tallest buildings in Scandinavia), the Swedish Film Institute, public service broadcasters Swedish Television and Swedish Radio, commercial TV broadcaster Channel 4, the National Museum of Science and Technology, and the Swedish National Defence College, to name but a few.

Across the waters of Lilla Värtan in the east is the island of Lidingö. Lidingö is a separate municipal with just over 43 000 residents. It connects to the city centre by the Lidingö Bridge and the Lidingö Line.

South of Gärdet and southeast of Östermalm is the island of Djurgården that is divided from Loudden by a canal. Djurgården offers attractions such as the Skansen Animal Park, founded in 1891, the Vasa Museum and the Nordic Museum.

It is within this area that a new city district is being planned and developed: from Hjorthagen in the north, through the ports, to Loudden in the south.

Senast uppdaterad 11 augusti 2015

Karta med positionen för Norra Djurgårdsstaden utmarkerad
Se Norra Djurgårdsstaden på kartsidan
Lat N 59º 21' 1" Lon E 18º 6' 19"
Se Norra Djurgårdsstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

 • Planering

  Beskrivning

  Den 11 oktober 2010 godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 • Genomförande

  Totalt har mark för cirka 5 100 bostäder anvisats till 51 byggherrar.

  Just nu

  Cirka 1000 lägenheter är inflyttade i den andra etappen Västra. Staden arbetar med finplanering av gator, torg och parker.

  Husproduktion i den tredje etappen Norra 2 pågår med första inflyttning våren 2016 och färdigställande under hösten 2017.

  Markrening pågår i delar av Gasverket.

  Gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Kvarteret Riga, byggt av Vasakronan står färdigt.

  En lekplats i första etappen.

  Tre nya fotbollsplaner med konstgräs på Hjorthagens IP invigdes 6 oktober 2012.

  Bygglogistikcenter vid parkeringen i Ropsten.

  670 bostäder är färdigställda för första etappen Norra 1.

  Värtaterminalen öppen sommaren 2016.

Följ projektet

Kontakt