Collaboration is key

The cultural-historical values of the entire region planned for urban development create many opportunities to establish sustainable and profitable businesses in the exciting east part of Stockholm.

Many parties work closely together to ensure these opportunities become realities for future investors as well as for established businesses. Read more about some of the major parties below.

The City Development Administration is responsible for the City’s land and its development for housing, commercial and public areas. The Administration has around 140 employees.

The City Planning Administration has around 300 employees and is responsible for synoptic and detailed planning as well as for building permits, benchmarking and adaptation of buildings.

The Traffic Administration has the overall responsibility for road maintenance in Stockholm as well as for designing parks, squares, city streets and quays. The aim is to create and maintain quality, safety and accessibility. This is first and foremost accomplished through participation in all major infrastructure projects, such as the Norra länken road infrastructure.

The Ports of Stockholm keep operations in the Värtahamnen and Frihamnen ports for cruise and ferry services as well as freight traffic. Every year, more than four million passengers arrive to Stockholm thorugh the ports..

The port area is of great importance to the Stockholm’s economy and profile and will be developed alongside other expansion plans.

The Swedish Road Administration is a national authority responsible for the entire road transport system. The E20 European Highway (Norra länken) is part of a continuous traffic route system through the Stockholm region. Norra länken helps meeting environmental objectives such as lower noise and nitrogen dioxide levels, due to channelling cars and heavy traffic underground.

Stockholm Public Transport (SL) is responsible for developing new solutions for the public transport system. This includes trains, buses, trams, and the metro. SL is working to supply Stockholm’s commuters and visitors with a cost-effective public transport system offering high levels of capacity and comfort.

These environmentally focused, public transport alternatives benefit nature and animals as well as the people of Stockholm.

Fortum is a leading energy company in the Nordic region. One of Fortums energy plants is the Värtaverket power plant in Hjorthagen. Värtaverket is undergoing a redevelopment in order to make possible a higher use of bio-fuel. The energy plant will continue to support the existing area but also the future urban district.

Fore more details please visit the parties websites below.

Senast uppdaterad 5 juli 2016

Karta med positionen för Norra Djurgårdsstaden utmarkerad
Se Norra Djurgårdsstaden på kartsidan
Lat N 59º 21' 1" Lon E 18º 6' 19"
Se Norra Djurgårdsstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

 • Planering

  Beskrivning

  Den 11 oktober 2010 godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 • Genomförande

  Totalt har mark för cirka 5 100 bostäder anvisats till 51 byggherrar.

  Just nu

  Cirka 1000 lägenheter är inflyttade i den andra etappen Västra. Staden arbetar med finplanering av gator, torg och parker.

  Husproduktion i den tredje etappen Norra 2 pågår med första inflyttning våren 2016 och färdigställande under hösten 2017.

  Markrening pågår i delar av Gasverket.

  Gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Kvarteret Riga, byggt av Vasakronan står färdigt.

  En lekplats i första etappen.

  Tre nya fotbollsplaner med konstgräs på Hjorthagens IP invigdes 6 oktober 2012.

  Bygglogistikcenter vid parkeringen i Ropsten.

  670 bostäder är färdigställda för första etappen Norra 1.

  Värtaterminalen öppen sommaren 2016.

Följ projektet

Kontakt